Sportovní rybolov

Pravidla rybolovu pro rok 2018

1. Loví se podle rybářského řádu a bližších podmínek rybolovu na mimopstruhových vodách pro běžný rok s následujícími úpravami.

2.Denní doby lovu:  Leden,únor,březen,listopad,prosinec od 6.00 do 20.00/ Duben, od 5:00 do 22:00/ Květen,červen,červenec,srpen,září,říjen  Nonstop

3. Pro držitele všech druhů oprávnění je povolen lov na dva pruty. Mládeži do 15ti let ,je povolen lov na jeden prut. Maximální vzdálenost krajních prutů mezi rybáři je 4 m-nedohodnou li se jinak. Pro držitele ročního oprávnění jsou v jednom kalendářním týdnu povoleny pouze 4 docházky.

4. Povolené způsoby lovu jsou: na položenou,plavanou,lov na umělou mušku.

5. Lov přívlačí a na živou či mrtvou rybičku,je povolen od 1.6.2018

6. Velikost ryb,které je možné si ponechat:

Kapr obecný 45/60cm

Amur bílý 55/70cm

Lín obecný 25/40cm

Štika obecná 60/-cm

Candát obecný 50/75cm

Okoun říční 25/35cm

7. Hájené druhy ryb pro rok 2018:  Celoročně-Candát obecný, Jeseter, Úhoř říční.

od 1.1.2018-31.5.2018 Štika obecná,Okoun říční.

8. Denní limit ponechaných ryb: jedna ušlechtilá ryba (kapr,amur)+ostatní druhy ryb do hmotnostního limitu 3 kg. U jednodenního povolení není možné si ponechat ušlechtilou rybu. 

9. Roční limit ponechaných ryb: Ušlechtilé ryby 12ks,ostatní druhy 50kg. Ponecháním si 12ks ušlechtilých ryb,končí ihned platnost oprávnění k lovu. V témže kalendářním roce,již nebude nové vydáno.

10. Evidence docházek  a úlovků: Lovící je povinen mít u sebe doklad totožnosti+oprávnění k rybolovu a na požádání rybářské stráže je předložit ke kontrole.

Držitel ročního a víkendového povolení k lovu,je povinen před započetím lovu,je povinen zapsat datum do oddílu 2,oprávnění k lovu. Držitel jednodenního povolení je povinen před započetím lovu,zapsat datum a čas do oddílu 2,oprávnění k lovu. 

11. Při ponechání si ušlechtilé ryby,je lovící povinen neprodleně ji zapsat do oddílu 2 oprávnění  k lovu,pořadí úlovku,druh,velikost a čas ulovené ryby,a může pokračovat v lovu.

12. V případě ponechání si ostatních druhů ryb je rybář povinen zapsat jejich druh,počet a hmotnost při odchodu od vody.

13. Přísný zákaz výměny již ponechaných ryb z vezírku a zákaz darování dalších již ulovenýách ryb přímo u vody.

14. Rybář je povinen používat k vylovení ryb podběrák,nebo vypínat rybu přímo ve vodě.

15. Zákaz parkování mimo míst k tomu určených,vjíždění na hráz rybníka zakázáno. Zákaz rozdělávání ohně mimo míst k tomu určených.

16.Rybář lovící v intervalu od 22:00 do 5:00 musí být viditelně osvětlen bílým neoslňujícím světlem.

17. Za přestupky vedoucí k odebrání oprávnění k lovu,již nebude vydáno nové!